VOG Bezwaar maken

Onze ervaren VOG bezwaar specialisten helpen u direct!

Is uw VOG-aanvraag afgewezen? Maak altijd bezwaar via de VOG Bezwaarbalie.
Zo verhoogt u uw kansen op het alsnog verkrijgen van de Verklaring Omtrent het Gedrag.

Iedereen heeft recht om goed geïnformeerd te zijn omtrent VOG Bezwaar.
Wij bieden u daarom altijd een gratis intake gesprek. Hierin kunt u uw situatie
aan ons voorleggen en wij kunnen u vertellen wat u kunt verwachten.

Onze juridische intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.
Bel 088 – 629 0079 voor een gratis intake gesprek.

VOG verklaring afgewezen?

VOG verklaring afgewezen? Wij helpen u met een bezwaarschrift. Is de aanvraag pas voorlopig afgewezen? Lees hieronder wat u kunt doen.

Bel ons nu voor juridische bijstand. Wacht niet te lang, de termijn waarin u moet reageren zijn kort. Bel 088 629 00 79 en wij helpen u meteen. Of vul het contactformulier in.

Wie bepaalt of ik een VOG krijg?

Als u een VOG aanvraagt en u bent veroordeeld vanwege een strafbaar feit, beoordeelt Dienst Justis namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of deze strafbare feiten een belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Een goed voorbeeld van een weigering is de VOG die niet wordt afgegeven aan een taxichauffeur die herhaaldelijk veroordeeld werd vanwege rijden onder invloed. De strafbare feiten en de positie moeten in elk geval een relatie met elkaar hebben.

Voornemen tot afwijzing? Zienswijze indienen!

Wil Dienst Justis de VOG niet direct afgeven? U krijgt dan een voornemen tot afwijzing van hen. U moet dan eerst een zienswijze indienen. U kunt schriftelijk aangeven waarom u van mening bent dat u de VOG wel moet krijgen.

Wij helpen u direct met het indienen van de zienswijze. Wacht niet te lang, de termijn bedraagt slechts 14 dagen. Bel 088 629 00 79 en wij helpen u meteen.

Definitieve afwijzing?

Indien u vervolgens een definitieve afwijzing ontvangt, kunt u bezwaar maken. Doe dit altijd met een gespecialiseerde advocaat van de VOG Bezwaarbalie! Dit vergroot uw kansen op snelle toewijzing van de VOG.

Als ook dit bezwaarschrift van de hand wordt gewezen kunt u in beroep bij de rechter. De rechter zal dan beoordelen of het besluit correct is. Uiteindelijk is ook hoger beroep mogelijk. Een VOG Bezwaarbalie advocaat kan u bijstaan in alle procedures en zal er alles aan doen om uw belangen optimaal te behartigen.

Wij helpen u direct met het indienen van het bezwaarschrift. Wacht niet te lang, de termijn bedraagt slechts 6 weken. Bel 088 629 00 79 en wij helpen u meteen.

Bijstand van een VOG advocaat

Wilt u bezwaar indienen tegen een weigering van de afgifte van een VOG? Een advocaat van de VOG Bezwaarbalie verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op! Dit kan soms op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Bel 088 629 00 79 en wij helpen u meteen.

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro Deo advocaat

In VOG-zaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een eigen bijdrage verschuldigd bent.

R

Altijd een gratis intake gesprek

Weet direct waar u staat zonder kosten te maken. Maak gebruik van onze gratis intake 7 dagen per week.

R

VOG bezwaar advocaten

Bij het VOG Bezwaarbalie zijn ervaren VOG bezwaar specialisten werkzaam door heel Nederland.

R

Vaste tarieven

Onze VOG bezwaar specialisten werken met vaste tarieven. Komt u in aanmerking voor toevoeging dan helpen zij u daarbij.

R

7 dagen per week bereikbaar

Wij zijn voor u 7 dagen per week bereikbaar van 08:00 tot 20:00. Zo kunt u ons bereiken wanneer het u uitkomt.

R

Werkzaam in heel Nederland

Onze VOG bezwaar specialisten werken door heel Nederland. Maak vandaag nog een afspraak of bel voor een gratis intake met onze juridische intake balie.

Gratis gesprek aanvragen

Snel weten waar u aan toe bent? Leg uw situatie voor in een gratis telefonisch intakegesprek. Laat uw gegevens achter of bel ons zelf op 088 - 629 0079.

  Ik ga akkoord met het privacy statement .

  Wat is een zienswijze?

  De zienswijze procedure moet worden beschouwd als een ‘voorprocedure’ binnen het bestuursrecht. Dienst Justis is als overheidsinstantie verplicht om, alvorens zij een besluit nemen, uw belangen correct en volledig af te wegen. Zij moeten u daar de gelegenheid toe geven. Dat gebeurt dus middels een zienswijze. Dan kan de definitieve beslissing op uw aanvraag worden genomen. Het is erg belangrijk om zo vroeg mogelijk in de procedure uw kansen op snelle toewijzing van de VOG te vergroten. De zienswijze is een belangrijke stap hierbij. De VOG kan dan binnen 4 à 5 weken na ontvangst van de voorlopige afwijzing al zijn verstrekt! Indien u geen zienswijze indient, zult u een definitieve afwijzing ontvangen. Dit betekent dat u 6 weken de tijd heeft om in bezwaar te gaan, en Dienst Justis ook 6 weken de tijd heeft om een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen.

  Kan ik al een toevoeging (pro deo) krijgen voor het opstellen een zienswijze?

  Het is pas vanaf een bezwaarprocedure mogelijk om via een advocaat in aanmerking te komen voor een toevoeging, oftewel pro deo, indien uw inkomen ontoereikend is.

  Een advocaat zal, ondanks een lager inkomen, genoodzaakt zijn om voor het opstellen van een zienswijze een uurtarief van € 150 tot € 200,- te rekenen. Gezien het feit dat het opstellen van een zienswijze al snel 4 tot 5 uur in beslag neemt, kunnen deze kosten hoog oplopen.

  Het is echter erg belangrijk om juist in de voorbereidende procedure van de zienswijze er al alles aan te doen om uw belangen zo goed mogelijk naar voren te laten komen. In veel situaties kan een bezwaarprocedure namelijk worden voorkomen en heeft u uw VOG al binnen 4 weken! U staat simpelweg een stuk sterker als de zienswijze is opgesteld door een specialist. De juristen van de VOG-Bezwaarbalie helpen u graag verder bij het opstellen van uw zienswijze.

  Wat zijn de kosten voor het opstellen van een zienswijze?

  Voor een vaste en all-inclusive prijs wordt een volledige zienswijze op maat voor u opgesteld. Deze prijs is afhankelijk van uw screeningsprofiel, het aantal strafrechtelijke delicten en uw bruto jaarinkomen. Omdat wij het belangrijk vinden om mensen juist in dit vroege stadium al bij te staan sluiten wij grotendeels aan bij de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde kosten voor de eigen bijdrage, als het ware u voor een toevoeging in aanmerking zou zijn gekomen. De kosten voor het opstellen van een zienswijze liggen tussen de € 299,- en € 599,-. Graag geven wij u vrijblijvend meer informatie en een inschatting van de kansen in uw dossier.

  Heeft u een rechtsbijstandsverzekering?

  U kunt in dat geval gebruik maken van uw recht op vrije advocaat/juristkeuze. Omdat een zienswijze wordt gezien als een administratieve procedure, heeft u de mogelijkheid om zelf te kiezen wie uw dossier behandelt. Dat kan dus ook een jurist van de VOG Bezwaarbalie zijn! U zult, afhankelijk van uw polis, doorgaans een eigen bijdrage van € 250,- betalen aan uw verzekeraar. VOG Bezwaarbalie factureert de daadwerkelijke kosten dan rechtstreeks naar uw verzekeraar.

  Rechtsbijstandsverzekeraars hebben doorgaans weinig tot geen ervaring met het opstellen van zienswijzen in VOG-procedures. Dit is namelijk slechts een klein facet binnen het bestuursrecht. Bij de VOG-aanvragen spelen er echter ook strafrechtelijke componenten. Strafrecht wordt nooit gedekt door een rechtsbijstandsverzekeraar, waardoor er nooit strafrechtelijke expertise bij hen aanwezig is. Omdat de juristen van de VOG Bezwaarbalie wekelijks meerdere cliënten bijstaan, is door hun specifieke ervaring de kans op succes in uw dossier een stuk groter. U wilt toch ook dat de beste specialist zich over uw dossier buigt, en de kans op toewijzing van uw VOG zo groot mogelijk is?

  Wat staat er in een zienswijze?

  De zienswijze zal gemiddeld 7 tot 9 pagina’s in beslag nemen. Hierin wordt de argumentatie van Dienst Justis omtrent het subjectieve en objectieve criterium gemotiveerd weerlegd en beargumenteerd waarom het strafrechtelijke delict niet in de weg staat aan het uitoefenen van de gewenste functie. Daarnaast worden de omstandigheden van het strafrechtelijke delict beschreven, als ook een volledige weergave van uw persoonlijke omstandigheden en uw belang bij het toekennen van een VOG.

  De juristen zullen ook naar bijlagen vragen die uw situatie kunnen ondersteunen, zoals eventuele werkgeversverklaringen of rapporten van de reclassering, maar ook behaalde diploma’s, uw CV en functiebeschrijving kunnen als bijlage bij aan zienswijze worden toegevoegd. Wij schetsen graag een compleet beeld van u als persoon, zodat Dienst Justis tot een weloverwogen beslissing kan komen naar aanleiding van uw aanvraag.

  Hoe groot is de kans op succes?

  De juristen van de VOG Bezwaarbalie behandelen meerdere dossiers per week. Zij hebben dus veel ervaring met Dienst Justis en hebben een rijke kennis van de VOG-praktijk. Of een VOG wordt toegewezen, is vaak erg afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Wat is de functie waar de VOG voor is aangevraagd, wat zijn de strafrechtelijke aantekeningen over een persoon en de omstandigheden daarbij, en wat zijn de belangen van die persoon bij toewijzing van de VOG? Het is afhankelijk van al deze omstandigheden wat de kansen zijn in een dossier. De juristen maken in een vrijblijvende kennismaking graag een nadere inschatting van de specifieke kansen in uw dossier. Over het algemeen wordt in ongeveer de helft van de dossiers na het indienen van een zienswijze een VOG verstrekt!

  Indien u geen zienswijze indient, wordt uw aanvraag in ieder geval definitief afgewezen. U zult dan een bezwaarprocedure ingaan, welke enkele maanden kan duren. Door het indienen van een zienswijze door de VOG Bezwaarbalie geven onze juristen een toelichting op uw dossier, uw situatie en uw belangen. Dit brengt een belangrijke nuance aan in de besluitvorming en kan ervoor zorgen dat u binnen korte tijd een VOG kunt overleggen, en aan het werk kunt blijven!

  Wat als de definitieve beslissing na het indienen van de zienswijze negatief is

  Indien er negatief wordt besloten in de definitieve beslissing op de aanvraag, dan staat de bezwaar- en beroepsprocedure open. Vaak zijn er hierbij ook nog verschillende mogelijkheden om alsnog uw VOG verstrekt te krijgen, en houdt Dienst Justis onvoldoende rekening met uw belangen en/of motiveren zij hun beslissing onvoldoende. Wij kijken dan graag naar de mogelijkheden om u in contact te brengen met een bezwaar- of beroepsspecialist inzake de verdere procedure omtrent uw VOG. Indien uw inkomen ontoereikend is, zult u in aanmerking kunnen komen voor een toevoeging, oftewel pro deo.

  Controle zienswijze VOG

  De mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze moet u benutten! U vergroot uw kansen op een VOG. Onze advocaten helpen u hierbij.

  R

  Altijd een gratis intake gesprek

  Weet direct waar u staat zonder kosten te maken. Maak gebruik van onze gratis intake 7 dagen per week.

  R

  VOG bezwaar advocaten

  Bij het VOG Bezwaarbalie zijn ervaren VOG bezwaar specialisten werkzaam door heel Nederland.

  R

  Vaste tarieven

  Onze VOG bezwaar specialisten werken met vaste tarieven. Komt u in aanmerking voor toevoeging dan helpen zij u daarbij.

  R

  7 dagen per week bereikbaar

  Wij zijn voor u 7 dagen per week bereikbaar van 08:00 tot 20:00. Zo kunt u ons bereiken wanneer het u uitkomt.

  R

  Werkzaam in heel Nederland

  Onze VOG bezwaar specialisten werken door heel Nederland. Maak vandaag nog een afspraak of bel voor een gratis intake met onze juridische intake balie.

  Gratis gesprek aanvragen

  Snel weten waar u aan toe bent? Leg uw situatie voor in een gratis telefonisch intakegesprek. Laat uw gegevens achter of bel ons zelf op 088 - 629 0079.

   Ik ga akkoord met het privacy statement .

   "Mijn aanvraag voor een VOG werd afgewezen. Ik kon dus niet meer op de taxi rijden. Gelukkig wist mijn advocaat toch een verklaring voor me te krijgen na het indienen van een bezwaarschrift!"

   Ruud

   "Ben erg blij. Via u een succesvol bezwaar ingediend. Heb de VOG terug!"

   Jennifer

   "Deze toppers hebben direct actie ondernomen en Dienst Justis heeft de VOG gegeven! Ik ben heel blij met jullie expertise, vriendelijkheid en doortastendheid!"

   Ikram

   Contacteer ons

   Het gratis intake gesprek

   Bent u op zoek naar een VOG bezwaar jurist of advocaat of wilt u weten of het verstandig is een VOG bezwaar specialist in te schakelen? Neem dan contact op met ons voor gratis intake gesprek. In dit gesprek kunt u uw situatie voorleggen en kunnen wij u aangeven waar u staat en welke weg het beste is om te bewandelen. Zo weet u waar u aan toe bent zonder kosten te hoeven maken.

   Open chat
   Direct contact met een jurist?